Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
Wykłady z okulistyki 2016
Program edukacyjny
czytaj więcej
 • Nathan Radcliffe, MD, dr hab.

  Nathan Radcliffe, MD, dr hab.

  Rewolucyjna metoda leczenia złożonych i prostych przypadków jaskry przy użyciu mikropulsów sondą P3

 • prof. Marta Misiuk-Hojło, lek. Patrycja Smolarek-Kasprzak

  prof. Marta Misiuk-Hojło, lek. Patrycja Smolarek-Kasprzak

  Jaskra preperymetryczna

 • prof. Andrzej Stankiewicz

  prof. Andrzej Stankiewicz

  Celowana suplementacja w suchym AMD

  Rola witaminy D. Część III


II Europejskie Spotkanie


Młodych Okulistów2nd European Meeting of Young

Ophthalmologists (EMYO)

„Update in Ophthalmology”


Terapia przy uzyciu3

dniach 24–25 czerwca 2016 r. w mieście Oviedo położonym w hiszpańskiej prowincji Asturia odbyło się II Europejskie Spotkanie Młodych Okulistów* pod hasłem „Aktualności w okulistyce”. Dwa lata temu w pierwszym spotkaniu, które miało miejsce w Porto, wzięło udział około 230 osób. W II edycji liczba ta wzrosła do ponad 400 młodych okulistów z całej Europy. Podczas dwóch dni konferencji wykłady i warsztaty odbywały się w Audytorium Księcia Filipa (Auditorio Príncipe Felipe) udostępnionym przez burmistrza Oviedo.

 I dzień


Pierwszy dzień konferencji był wypełniony wykładami. Podczas pierwszej sesji dotyczącej soczewki poruszano zagadnienia praktyczne związane z operacją zaćmy oraz obliczaniem mocy wszczepu. Niestety prowadzący wykład – Laurent Remont z Belgii – nie odniósł się do najnowszej publikacji z „Journal of Cataract and Refractive Surgery”, definiującej formułę Olsena jako najdokładniejszą niezależnie od długości gałki ocznej przy pomiarach optycznych biometrii.

 

W sesji drugiej, której tematem przewodnim była rogówka i chirurgia refrakcyjna, szczególny entuzjazm uczestników wzbudził Antonin Rousseau z Francji. Przedstawiał on współczesne standardy diagnostyki i leczenia infekcyjnych zapaleń rogówki – w ciągu pierwszej godziny rogówka powinna być „zalana” antybiotykiem. Oznacza to podawanie kropli co 5 minut przez pierwszą godzinę, a następnie co 1 h przez kolejne 48 h. Kolejnym etapem jest modyfikacja leczenia w zależności od jego efektywności i utrzymanie leczenia 2–4 tygodni. W przypadku infekcji bakteryjnych stosowanie kropli sterydowych zaleca się po 48 h antybiotykoterapii w przypadku bakterii Gram-dodatnich, natomiast po 72–96 h w przypadku bakterii Gram-ujemnych.

 

Podczas sesji trzeciej, dotyczącej jaskry, zainteresowanie wzbudziła diagnostyka jaskry u pacjentów z wysoka miopią. W swojej prezentacji dr Anthony Khawaja z Wielkiej Brytanii przekonywał, że w przypadku takich pacjentów wysoką wartość diagnostyczną ma zdjęcie porównawcze dna oka, które czasami jest bardziej czułe niż badanie warstwy włókien nerwowych w OCT, co ma związek z nietypowym wyglądem tylnego bieguna u większości pacjentów z miopią. Również pewną istotną wskazówką może być obecność RAPD i/lub anizokorii.

 

Następnie odbyły się warsztaty dotyczące zapalenia błony naczyniowej, orbitopatii tarczycowej, diagnostyki zeza u dzieci oraz klasyfikacji zapalenia nerwu wzrokowego. Sponsor konferencji – firma Thea – przedstawił działania Fundacji Thea, angażującej się w leczenie jaglicy w Kamerunie oraz w szkolenia dla lekarzy okulistów w Afryce i Azji.

 

Pierwszy dzień został zakończony kolacją wraz z dyskoteką, podczas której ogłoszono organizatora następnej konferencji młodych okulistów – Polskę.
II dzień


Drugi dzień konferencji został przeznaczony na sesję prezentacji ustnych oraz prezentacji wideo. W tej sesji na uwagę zasługuje polski akcent – wystąpienie dr. Wojciecha Czaka dotyczące nowych metod pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego.

 

Nagrody za najlepszą prezentację ustną – 500 euro i 1000 euro – otrzymali: Sofia Rodrigues z Portugalii oraz Leticia Ortega-Evangelio z Hiszpanii. Sofia Rodrigues została nagrodzona za pracę o 3-letniej obserwacji pacjentów z krótkowzroczną neowaskularyzacją naczyniówkową leczoną terapią fotodynamiczną z Avastinem lub samym Avastinem. Z przeprowadzonych przez nią badań wynikało, że terapia łączona nie ma przewagi nad monoterapią anty-VEGF. Natomiast Leticia Ortega-Evangelio otrzymała nagrodę za pracę o podsiatkówkowych iniekcjach tkankowego aktywatora plazminogenu w krwotokach podplamkowych.

 

Nagrodę za najlepsze wideo (czek na 1000 euro) otrzymał Gonzalo Garcia de Oteyza za swoją pracę dotyczącą operacji osłabiającej mięsień skośny dolny. Drugie miejsce – 500 euro – zajęła Karina Spiess z Hiszpanii prezentująca technikę przeszczepu błony owodniowej z użyciem lasera femtosekundowego u pacjentów z keratopatią pęcherzową bez użycia szwów i kleju tkankowego. W tej operacji błona owodniowa jest mocowana w kieszonce wytworzonej przez laser w powierzchownej warstwie miąższu rogówki.

 

Obrady zamknęła półtoragodzinna sesja poruszająca zagadnienie szkolenia rezydentów w różnych krajach europejskich. Przedstawiono szczegółowo system rekrutacji na specjalizację i fellowship dla obcokrajowców w Wielkiej Brytanii dla oraz USA.

 

Poruszono temat egzaminów ICO i FEBO: jak się przygorotować i z jakich podręczników się uczyć, gdzie i kiedy zdawać (koszt FEBO to około 400 euro, koszt łączny wszystkich egzaminów ICO to około 2200 euro).

 

Przedstawiono także nową platformę internetową Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego, która pozwala młodym okulistom na wyszukiwanie dostępnych w Europie ofert pracy oraz staży typu fellowshipsobserverships.

 

Obecnie najwięcej dostępnych ofert stażu fellowship dla obcokrajowców jest w Wielkiej Brytanii, choć nie wiadomo co z ich przebiegiem ze względu na Brexit.

 

Podczas zakończenia konferencji prowadzący sesję – Jan Tjeerd de Faber oraz Marko Hawlina – wyrazili nadzieję, że do kolejnego Europejskiego Spotkania Młodych Okulistów, które odbędzie się za 2 lata w Polsce (w Krakowie lub Warszawie), uda się wypracować jednolity program rezydentur w krajach Unii Europejskiej.

 

Lek. Olaf Fuchs

Katedra i Klinika Okulistyki UM we Wrocławiu

 

 

*   Młody okulista to wg Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego – osoba w trakcie specjalizacji lub do 5 lat po skończeniu specjalizacji.

leczenie otworu w plamce4

Ryc. 1. Uczestnicy konferencji. Lek. Olaf Fuchs, autor tekstu, w drugim rzędzie, drugi od lewej

leczenie otworu w plamce4

Ryc. 2. Dr Wojciech Czak z Kliniki Okulistyki we Wrocławiu podczas wystąpienia

 

» Konferencje

 • VII Śląski Meeting Siatkówkowy

  (24–25 listopad 2016, Katowice)

   

  Organizatorzy: prof. dr hab. Edward Wylęgała, dr n. med. Dariusz Dobrowolski

  » zobacz więcej
 • I Międzynarodowa Tyflokonferencja – "Zobaczyć Niewidzialne. Niewidomi we współczesnym świecie”

  (22 listopada 2016, Cieszyn)

   

  Organizatorzy: Koło Naukowe Pedagogów, Zakład Pedagogiki Specjalnej przy Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, Koło Polskiego Związku Niewidomych w Cieszynie.

  » zobacz więcej
 • XXXVIII Wrocławska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Postępy Okulistyki – Okulistyka XXI wieku

  (2–3 grudnia 2016, Wrocław)

  Organizatorzy: Ośrodek Okulistyki Klinicznej "Spektrum"

   

» Newsy

British Journal of Ophthalmology

British Journal of Ophthalmology
» zobacz więcej
Numer bieżący | Opinie ekspertów | Archiwum kliniczne | Numery archiwalne | Ośrodki okulistyczne w Polsce | Redakcja | Prenumerata | Nowe książki okulistyczne | Książki okulistyczne | Biblioteka on-line | Regulamin zamówień | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne | Temat miesiąca