Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
Wykłady z okulistyki
Program edukacyjny
czytaj więcej
 • Janusz Czajkowski

  Janusz Czajkowski

  Współistnienie krótkowzroczności z nadciśnieniem ocznym lub jaskrą u ludzi młodych (do 40. r.ż.)

 • dr n. med. Natalia Zdebik

  dr n. med. Natalia Zdebik

  Martwicze zapalenie twardówki
  po zabiegach okulistycznych


 • Lek. Med. Anita Brona

  Lek. Med. Anita Brona

  Przeciwwskazania okulistyczne do wybranych badań i terapii medycznych

   

Przegląd Okulistyczny - 21 września 2020 r.


Od Redakcji i Wydawnictwa

 

Szanowni Państwo!

 

Nr 3/2020 Przeglądu Okulistycznego jest już w druku i w tym tygodniu będzie rozsyłany do prenumeratorów.

Zapraszamy do lektury!

Przegląd Okulistyczny nr 2 2020

do pobrania: pobierz PO_3-3020_small.pdf PO_3-3020_small.pdf

Covid 19

COVID-19

Wybrane wytyczne opracowane przez Centra Kontroli i Prewencji Chorób i Światową Organizację Zdrowia

 Tłumaczenie i opracowanie:

  lek. med. Michał Karaszewski

  Wydział Nauk o Zdrowiu UM we Wrocławiu

  Poradnia Okulistyczna NZOZ "Przychodnia Kosmonautów"

 

Amerykańska Akademia Okulistyki (AAO – American Academy of Opthalmology) dzieli się ważnymi, specyficznymi dla okulistyki informacjami, dotyczącymi nowego koronawirusa, zwanego koronawirusem 2, powodującego zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2), który był wcześniej znany pod tymczasową nazwą 2019-nCoV. Wysoce zakaźny wirus może powodować ciężką chorobę dróg oddechowych znaną jako COVID-19.

Głównym autorem tej strony jest James Chodosh, MD, MPH, przy pomocy Gary’ego N. Holandii, MD i Stevena Yeh, MD.


Co trzeba wiedzieć

 • Liczne doniesienia wskazują, że wirus może powodować zapalenie spojówek i być transmitowany przez kontakt aerozolu ze spojówką.

 • Pacjenci, którzy zgłaszają się do okulisty z powodu zapalenia spojówek, mający również gorączkę i objawy oddechowe, w tym kaszel i duszność, i którzy niedawno podróżowali za granicę, szczególnie w obszary o znanych ogniskach epidemii (Chiny, Iran, Włochy, Japonia i Korea Południowa), lub mający w rodzinie osoby, które niedawno wróciły z jednego z tych krajów, mogą stanowić przypadki COVID-19.

 • Akademia i urzędnicy federalni zalecają ochronę jamy ustnej, nosa i oczu, podczas opieki nad osobami potencjalnie zakażonymi wirusem SARS-CoV-2.

 • Wirus, który powoduje COVID-19, jest z wysokim prawdopodobieństwem wrażliwy na te same środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu i wybielaczy, które okuliści powszechnie używają do dezynfekcji narzędzi okulistycznych oraz mebli gabinetowych. Aby zapobiec transmisji SARS-CoV-2, zaleca się stosowanie przed każdym kontaktem z pacjentem i po nim tych samych metod dezynfekcji, które dotychczas stosowano w zapobieganiu gabinetowemu rozprzestrzenianiu się innych patogenów wirusowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Retinopatia Wcześniaków

2020-03-02

Retinopatia wcześniaków 

Retinopathy of prematurity, ROP

 

Autor : lek. Katarzyna Piotrowska
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab.
n. med. Marta Misiuk-Hojło

 


Streszczenie


Retinopatia wcześniaków (ang. retinopathy of prematurity, ROP) jest schorzeniem niedojrzałej siatkówki u dzieci urodzonych przedwcześnie, u podłoża którego leżą patologiczne procesy prowadzące do powstania proliferacji naczyniowowłóknistych w siatkówce i w ciele szklistym. Te z kolei mogą spowodować trakcyjne odwarstwienie siatkówki, co może prowadzić do ślepoty. Istnieje szereg czynników mających wpływ na rozwój choroby, z których najważniejsze to: mała urodzeniowa masa dziecka i niski wiek ciążowy. Klasyfikacja stopnia nasilenia zmian w narządzie wzroku w przebiegu retinopatii wcześniaków została opracowana przez Międzynarodowy Komitet Do Spraw Retinopatii Wcześniaków (ang. ICROP). ROP dotyczy głównie dzieci urodzonych do 33. tygodnia ciąży i z masą ciała mniejszą niż 1500 g. Wysiłki kliniczne koncentrują się na optymalizacji badań przesiewowych i dalszych kontroli wcześniaków oraz wdrażania odpowiedniego leczenia, w celu zmniejszenia ryzyka pogorszenia lub utraty widzenia

 

Retinopatia Wcześniaków


Retinopatia wcześniaków (ang. retinopathy of prematurity, ROP) jest chorobą wazoproliferacyjną siatkówki, występującą u dzieci przedwcześnie urodzonych, z bardzo niską masą urodzeniową, u których naczynia siatkówki nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Nieprawidłowemu unaczynieniu towarzyszy rozrost tkanki łącznej, prowadzący do powstania patologicznych proliferacji naczyniowo-włóknistych w siatkówce i w ciele szklistym. W efekcie tych patologicznych procesów zachodzących w niedojrzałej siatkówce może rozwinąć się ciężkie powikłanie retinopatii wcześniaczej, jakim jest trakcyjne odwarstwienie siatkówki, często prowadzące do ślepoty, pomimo leczenia za pomocą laserokoagulacji siatkówki oraz podawania iniekcji doszklistkowych inhibitorów VEGF. Wzrost liczby zachorowań wynika w dużej mierze z postępu neonatologii, która pozwala na utrzymanie przy życiu dzieci urodzonych przedwcześnie, nawet tych ze skrajnie niską masą urodzeniową. Efektem tego jest wzrastająca liczba retinopatii wcześniaczych niemowląt, oraz dzieci, które muszą zostać poddane badaniom przesiewowym w kierunku ROP. CZYTAJ WIĘCEJ...

Prenumerata

Prenumerata Przeglądu Okulistycznego w 2020 roku

Zapraszamy do prenumeraty Przeglądu Okulistycznego w 2020 roku. Cena prenumeraty wynosi 129 zł (w tym VAT) i obejmuje cztery numery.
Formularz Zamówienia do wypełnienia w zakładce Prenumerata.

Ogłoszenie OPTEGRA

15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists

11 luty 2019 r

15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists


Konferencja odbędzie się w dniach 9-12 maja 2019 roku w Centrum Dydaktycznym WUM

 

zobacz więcej

Światowy Tydzień Jaskry 2019

22 stycznia 2019 r

Światowy Tydzień Jaskry

10-16 marca 2019 World Glaucoma Week 2019


 


Uprzejmie informujemy, że Przegląd Okulistyczny włącza się w popularyzację cennej inicjatywy społecznej - Światowy Tydzień Jaskry.  

 

World Glaucoma Week 2019 jest cieszącą się dużym powodzeniem od 10 lat wspólną inicjatywą Światowego Stowarzyszenia Jaskry i Światowego Towarzystwa Pacjentów Chorych na Jaskrę.

 

Celem World Glaucoma Week https://www.worldglaucomaweek.org/  jest skupienie uwagi zarówno pacjentów jak i okulistów na zagrożenie jaskrą. Dla osób zagrożonych tą chorobą Światowy Tydzień Jaskry to możliwość bezpłatnych badań skriningowych, kontaktu z przyjaznym gabinetem okulistycznym, a często wczesnego wykrycia choroby.

 

Zaangażowanie praktyk lekarskich- okulistycznych w ideę wczesnego wykrywania choroby służy popularyzacji wiedzy odnośnie jaskry – jej wczesnych objawów, tworzeniu grup wsparcia, informacji o chorobie.

 

Dr med. Mirosław Górnicki

Wydawca

Zobacz więcej 

Pro memoria Profesor Jacek J. Kański

07.01.2019


Pro memoria...

 

Profesor Jacek Jerzy Kański

 

Dnia 5 stycznia 2019 r. zmarł światowej sławy okulista, dr med. Jacek Jerzy Kański, twórca słynnych, wielokrotnie wznawianych i tłumaczonych książek z zakresu chorób oczu. Jego wielki dorobek zyskał międzynarodowe uznanie dzięki precyzyjnemu, jasnemu przekazowi i doskonałych zdjęciom. Ponad trzydzieści podręczników, w tym Okulistyka kliniczna, określana biblią okulistyczną, trafiło do dziesiątek tysięcy młodych lekarzy na całym świecie.

Czytaj więcej


Info o PO nr 5-6

6.12.2018 r.

Szanowni Państwo!


Został właśnie opublikowany numer 5/6 Przeglądu Okulistycznego - numer świąteczny.

Artykułem wiodącym jest artykuł prof.prof. Janusza Czajkowskiego i Krystyny Czechowicz-Janickiej pt. Inowacyjność we wczesnej diagnostyce jaskry. Zachęcamy też do zapoznania się z aspektami wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego w praktyce okulistycznej - autorka dr Natalia Kustra.

Aspekty prawne zaleceń RODO przybliża wywiad z mec. Piotrem Grzelczakiem.

Oprócz tego fotoreportaże z konferencji okulistycznych.

 

Życzymy rodzinnych, radosnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku!


Zapraszamy do prenumeraty Przeglądu Okulistycznego w 2019 roku!


Redakcja i wydawnictwo

 


Farmakoterapia jaskry NOWOŚĆ!

W grudniu 2018 roku ukaże się najnowsze wydanie książki pod redakcją prof. Marty Misiuk-Hojło pt. "Farmakoterapia jaskry"

 Autorzy:

 

Małgorzata Mulak: Absolwentka Wydziału Lekarskiego Wydziale Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie uzyskała specjalizację z zakresu okulistyki, a w 1997 r. obroniła pracę doktorską. Od 2006 roku pełni funkcję kierownika Poradni Jaskrowej.

 

Dorota Szumny: Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2012 r. obroniła pracę doktorską. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz w Poradni Jaskrowej Kliniki Okulistyki UM we Wrocławiu.

 

Patrycja Krzyżanowska-Berkowska: Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim UM we Wrocławiu. W 2004 roku uzyskała specjalizację z okulistyki obroniła prace doktorską. Od 2009 r. pracuje w Katedrze i Klinice Okulistyki na stanowisku adiunkta i ordynatora Oddziału Okulistyki Dziecięcej.


Podręcznik  jest nie tylko kompendium leków przeciw jaskrowych, ale przedstawia całe spektrum współczesnych metod leczenia farmakologicznego oraz zasad racjonalnej i nowoczesnej farmakoterapii jaskry. W tym wydaniu Farmakoterapii jaskry podjęto też aspekty stosowania środków konserwujących i addycyjnych w lekach przeciwjaskrowych. Drugie wydanie przybliża też zagadnienia związane z nowymi lekami będącymi w stadium badań klinicznych oraz z leczeniem środkami alternatywnymi.

 


Innowacyjność we wczesnej diagnostyce jaskry-zajawka

Innowacyjność we wczesnej diagnostyce jaskry


 

Janusz Czajkowski, Krystyna Czechowicz-Janicka

Instytut Oka w Warszawie


 

Streszczenie: Autorzy przedstawiają rozwój doskonalenia jak najwcześniejszego rozpoznawania jaskry. Pokrótce omawiają poszczególne badania, które wprowadzano. Metody te zaliczane były do wczesnej diagnostyki jaskry, dopóki nie pojawiły się nowe, dokładniejsze, dające możliwość wychwycenia jeszcze wcześniejszych zmian zachodzących w tym grożącym utratą wzroku schorzeniu, jakim jest jaskra.

 

zobacz więcej


RODO w służbie zdrowia wywiad z radcą prawnym Piotrem Grzelczakiem z Kancelarii Prawnej GFP Legal-zajawka

Piotr Grzelczak,

radca prawny, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych i wdrożeń RODO

partner w Kancelarii GFP Legal (www.gfplegal.pl)

 

RODO w służbie zdrowia


wywiad z radcą prawnym Piotrem Grzelczakiem z Kancelarii Prawnej GFP Legal


 

W ostatnim czasie sporo mówi się o problemach w służbie zdrowia związanych z wprowadzeniem przepisów RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów rozporządzenia postaram się wyjaśnić w rozmowie z radcą prawnym Piotrem Grzelczakiem z Kancelarii Prawnej GFP Legal z Wrocławia.

 

czytaj więcej: czytaj więcej

 


OKULISTYKA OPARTA NA FAKTACH
 
Medycyna oparta na faktach (EBM, evidence-based medicine) to – w praktyce – sposób postępowania klinicznego oparty na umiejętnej ocenie i korzystaniu z badań naukowych. Można powiedzieć, że praca lekarza polega na podejmowaniu wielu decyzji dotyczących postępowania leczniczego w stosunkowo krótkim czasie. 
 
            

Artykuł

Nowoczesna chirurgia refrakcyjna

Modern refractive surgery

 

dr hab. n. med. Joanna WIERZBOWSKA

Klinika Okulistyczna Optegra

Dyrektor medyczny: dr n. med. Jolanta Oficjalska

 

 Streszczenie

 

Laserowa chirurgia refrakcyjna, wykorzystująca technologię lasera ekscymerowego i/lub femtosekundowego, jest chirurgią rogówki korygującą wady refrakcji poprzez zmianę jej krzywizny przedniej. Artykuł przedstawia charakterystykę technologii laserowych oraz przegląd obecnie stosowanych laserowych metod korekcji wad wzroku. Wymieniono nowe kierunki rozwoju chirurgii refrakcyjnej związane z wykorzystaniem implantów biologicznych. Opisano także krótko metody chirurgii refrakcyjnej wewnątrzgałkowej, obejmujące wszczepienie soczewki fakijnej i refrakcyjną wymianę soczewki.

 

Abstract

Laser refractive surgery, using excimer and/or femtosecond laser technology, is corneal surgery correcting refractive errors by changing the anterior corneal curvature. The article presents the characteristics of laser technologies and an overview of currently used laser methods of vision correction. New directions of corneal refractive surgery development related to the use of biological implants are also listed. Additionally, the methods of intraocular refractive surgery, including phakic lens implantation and refractive lens exchange, are briefly described.

Orzecznictwo okulistyczne Wydanie IV 2019 rok

Artykuł

Małgorzata Jarzębińska- Vecerova


XVI Wrocławskie Spotkania okulistyczne Praktycy - Praktykom 17-19 maj 2018
 
Przegląd Okulistyczny: Przygotowuje Pani w tym roku 16 konferencję pt. Wrocławskie Spotkania Okulistyczne. Jaka jest koncepcja tych konferencji i czy ewoluowała ona na przestrzeni tych lat? Dr n. med. Małgorzata Jarzębińska- Vecerova: Głównym założeniem naszej konferencji jest przekazywanie najnowszych informacji możliwie z każdej podspecjalizacji okulistycznej. Konferencja jest adresowana
 
Powiązane tagi:
 

» Konferencje

» Polecamy

Numer bieżący | Opinie ekspertów | Archiwum kliniczne | Numery archiwalne | Ośrodki okulistyczne w Polsce | Redakcja | Prenumerata | Nowe książki okulistyczne | Konferencje okulistyczne | Książki okulistyczne | Czytelnia | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne | Temat miesiąca | Newsletter | RODO w służbie zdrowia | Regulamin publikacji artykułów