Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
Wykłady z okulistyki
Program edukacyjny
czytaj więcej
 • Dr n. med. Katarzyna Skonieczna<br> <br>mgr Małgorzata Patrzykont

  Dr n. med. Katarzyna Skonieczna

  mgr Małgorzata Patrzykont

  Presbyond LBV (Clearvu™) 
  przełomowa metoda korekcji prezbiopii
 • Dr n. med. Anna Groblewska <br>

  Dr n. med. Anna Groblewska

  Alergiczne zapalenie brzegów powiek

   wybrane zagadnienia

 • Lek. Judyta Krent

  Lek. Judyta Krent

  Pełzakowe zapalenie rogówki

Bieg na wzrok

czytaj więcej


Orzecznictwo okulistyczne

Wydanie IV 2019 rok

NOWOŚĆ!

IV wydanie maj 2019 r.

Autor: Wiktor Stopyra
Stan prawny na dzień 28 lutego 2019 r.

 

 


KUP TERAZ 

 

Ogłoszenie OPTEGRA

15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists

11 luty 2019 r

15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists


Konferencja odbędzie się w dniach 9-12 maja 2019 roku w Centrum Dydaktycznym WUM

 

zobacz więcej

Światowy Tydzień Jaskry 2019

22 stycznia 2019 r

Światowy Tydzień Jaskry

10-16 marca 2019 World Glaucoma Week 2019


 


Uprzejmie informujemy, że Przegląd Okulistyczny włącza się w popularyzację cennej inicjatywy społecznej - Światowy Tydzień Jaskry.  

 

World Glaucoma Week 2019 jest cieszącą się dużym powodzeniem od 10 lat wspólną inicjatywą Światowego Stowarzyszenia Jaskry i Światowego Towarzystwa Pacjentów Chorych na Jaskrę.

 

Celem World Glaucoma Week https://www.worldglaucomaweek.org/  jest skupienie uwagi zarówno pacjentów jak i okulistów na zagrożenie jaskrą. Dla osób zagrożonych tą chorobą Światowy Tydzień Jaskry to możliwość bezpłatnych badań skriningowych, kontaktu z przyjaznym gabinetem okulistycznym, a często wczesnego wykrycia choroby.

 

Zaangażowanie praktyk lekarskich- okulistycznych w ideę wczesnego wykrywania choroby służy popularyzacji wiedzy odnośnie jaskry – jej wczesnych objawów, tworzeniu grup wsparcia, informacji o chorobie.

 

Dr med. Mirosław Górnicki

Wydawca

Zobacz więcej 

Pro memoria Profesor Jacek J. Kański

07.01.2019


Pro memoria...

 

Profesor Jacek Jerzy Kański

 

Dnia 5 stycznia 2019 r. zmarł światowej sławy okulista, dr med. Jacek Jerzy Kański, twórca słynnych, wielokrotnie wznawianych i tłumaczonych książek z zakresu chorób oczu. Jego wielki dorobek zyskał międzynarodowe uznanie dzięki precyzyjnemu, jasnemu przekazowi i doskonałych zdjęciom. Ponad trzydzieści podręczników, w tym Okulistyka kliniczna, określana biblią okulistyczną, trafiło do dziesiątek tysięcy młodych lekarzy na całym świecie.

Czytaj więcej


Info o PO nr 5-6

6.12.2018 r.

Szanowni Państwo!


Został właśnie opublikowany numer 5/6 Przeglądu Okulistycznego - numer świąteczny.

Artykułem wiodącym jest artykuł prof.prof. Janusza Czajkowskiego i Krystyny Czechowicz-Janickiej pt. Inowacyjność we wczesnej diagnostyce jaskry. Zachęcamy też do zapoznania się z aspektami wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego w praktyce okulistycznej - autorka dr Natalia Kustra.

Aspekty prawne zaleceń RODO przybliża wywiad z mec. Piotrem Grzelczakiem.

Oprócz tego fotoreportaże z konferencji okulistycznych.

 

Życzymy rodzinnych, radosnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku!


Zapraszamy do prenumeraty Przeglądu Okulistycznego w 2019 roku!


Redakcja i wydawnictwo

 


Farmakoterapia jaskry NOWOŚĆ!

W grudniu 2018 roku ukaże się najnowsze wydanie książki pod redakcją prof. Marty Misiuk-Hojło pt. "Farmakoterapia jaskry"

 Autorzy:

 

Małgorzata Mulak: Absolwentka Wydziału Lekarskiego Wydziale Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie uzyskała specjalizację z zakresu okulistyki, a w 1997 r. obroniła pracę doktorską. Od 2006 roku pełni funkcję kierownika Poradni Jaskrowej.

 

Dorota Szumny: Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2012 r. obroniła pracę doktorską. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz w Poradni Jaskrowej Kliniki Okulistyki UM we Wrocławiu.

 

Patrycja Krzyżanowska-Berkowska: Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim UM we Wrocławiu. W 2004 roku uzyskała specjalizację z okulistyki obroniła prace doktorską. Od 2009 r. pracuje w Katedrze i Klinice Okulistyki na stanowisku adiunkta i ordynatora Oddziału Okulistyki Dziecięcej.


Podręcznik  jest nie tylko kompendium leków przeciw jaskrowych, ale przedstawia całe spektrum współczesnych metod leczenia farmakologicznego oraz zasad racjonalnej i nowoczesnej farmakoterapii jaskry. W tym wydaniu Farmakoterapii jaskry podjęto też aspekty stosowania środków konserwujących i addycyjnych w lekach przeciwjaskrowych. Drugie wydanie przybliża też zagadnienia związane z nowymi lekami będącymi w stadium badań klinicznych oraz z leczeniem środkami alternatywnymi.

 


Innowacyjność we wczesnej diagnostyce jaskry-zajawka

Innowacyjność we wczesnej diagnostyce jaskry


 

Janusz Czajkowski, Krystyna Czechowicz-Janicka

Instytut Oka w Warszawie


 

Streszczenie: Autorzy przedstawiają rozwój doskonalenia jak najwcześniejszego rozpoznawania jaskry. Pokrótce omawiają poszczególne badania, które wprowadzano. Metody te zaliczane były do wczesnej diagnostyki jaskry, dopóki nie pojawiły się nowe, dokładniejsze, dające możliwość wychwycenia jeszcze wcześniejszych zmian zachodzących w tym grożącym utratą wzroku schorzeniu, jakim jest jaskra.

 

zobacz więcej


RODO w służbie zdrowia wywiad z radcą prawnym Piotrem Grzelczakiem z Kancelarii Prawnej GFP Legal-zajawka

Piotr Grzelczak,

radca prawny, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych i wdrożeń RODO

partner w Kancelarii GFP Legal (www.gfplegal.pl)

 

RODO w służbie zdrowia


wywiad z radcą prawnym Piotrem Grzelczakiem z Kancelarii Prawnej GFP Legal


 

W ostatnim czasie sporo mówi się o problemach w służbie zdrowia związanych z wprowadzeniem przepisów RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów rozporządzenia postaram się wyjaśnić w rozmowie z radcą prawnym Piotrem Grzelczakiem z Kancelarii Prawnej GFP Legal z Wrocławia.

 

czytaj więcej: czytaj więcej

 


Serdecznie dziękujemy za udział w Jubileuszowym Sympozjum Rogówkowym!

22.10.2018 r.

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że został opublikowany Nr 4/2018 Przeglądu Okulistycznego. Premiera odbyła się podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Okulistyka Kontrowersje 19 października w Karpaczu.

Wiądącym artykułem jest praca prof. Marty Misiuk-Hojło i dr Małgorzaty Mulak pt. Leki bez konserwantów-czy już standard w terapii jaskry? Na Konferencji w Karpaczu ten temat wzbudził duże zainteresowanie.

Polecamy też tekst naukowy pt. Terapia Micropulse w obrzęku cukrzycowym plamki.

No i artykuł środowiskowy, społeczny: Pro memoria - wspomnienia o nestorce okulistyki dolnośląskiej - dr Walentynie Grenik-Zając.

Przypominamy też o stalej możliwości zakupu prenumeraty Przeglądu Okulistycznego (w tym numerów archiwalnych). Tylko prenumerata zapewnia możliwość stałego otrzymywania czasopisma - numery wprost do domu lub praktyki lekarskiej.


 09.10.2018 r.


Szanowne Koleżanki i Koledzy lekarze okuliści! 

Zapraszamy do udziału w badaniu:

 
Oficjalny tytuł badania klinicznego
Badanie mające na celu ustalenie zakresu dawki badanego produktu OPT-302 podawanego do ciała szklistego w skojarzeniu z ranibizumabem, w porównaniu z samym ranibizumabem, u pacjentów ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem przebiegającym z neowaskularyzacją (wysiękowa postać AMD).
 
Cel badania
OPT-302-1002 to wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone w grupach równoległych z grupą kontrolną otrzymującą iniekcję pozorowaną, podwójnie maskowane badanie fazy II mające na celu ustalenie dawki.
W badaniu będzie oceniana skuteczność dwóch różnych dawek podawanego doszklistkowo produktu OPT-302 przy podaniu w skojarzeniu z ranibizumabem u uczestników z wysiękową postacią AMD, jak również bezpieczeństwo skojarzenia produktu OPT-302 z ranibizumabem. Do badania zostanie włączonych w sumie 351 pacjentów z około 113 ośrodków na całym świecie. Oczekuje się, że rekrutacja w badaniu potrwa do końca roku.
 
Do badania będą kwalifikowani pacjenci spełniający między innymi poniższe warunki:
Mężczyzna lub kobieta w wieku co najmniej 50 lat.
Występowanie aktywnej poddołkowej lub okołodołkowej neowaskularyzacji naczyniówkowej (zmiany CNV, 1–199 µm od dołka) z zajęciem poddołkowym (stwierdzanym na podstawie przesiąkania w angiografii fluoresceinowej i [lub] występowania płynu wewnątrz siatkówki lub pod siatkówką w badaniu optycznej koherentnej tomografii w domenie spektralnej [SD-OCT]), wtórnej do zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD). Aktywna zmiana CNV mierzona w badaniu angiografii fluoresceinowej musi stanowić przynajmniej 50% obszaru zmiany przy całkowitej wielkości zmiany ≤ 30,5 mm2. Zmiana może obejmować klasyczną i (lub) utajoną zmianę CNV, ale żadna występująca zmiana utajona CNV nie może wynosić < 10 mm2 w badaniu angiografii fluoresceinowej. Charakterystyka każdej zmiany musi zostać potwierdzona przez Niezależne Centrum Odczytu.
Wynik testu BCVA z tablicami ETDRS pomiędzy 60 i 25 (włącznie) liter (co odpowiednio jest równoważne z wynikiem testu z użyciem tablic Snellena wynoszącym 20/63 stóp lub 6/21 metrów i 20/320 stóp lub 6/96 metrów).
 
Do badania nie mogą być kwalifikowani pacjenci spełniający między innymi poniższe warunki:
Uprzednie leczenie w badanym oku wysiękowej postaci AMD lub uprzednie leczenie zmiany CNV powstałej z innej przyczyny, w tym leczenie anty-VEGF-A (przy zastosowaniu dowolnej drogi podania czynnika), terapia fotodynamiczna, laser termiczny, naświetlanie wiązką zewnętrzną, stosowanie steroidów lub innej terapii AMD w oku badanym lub w obszarze oka badanego. Dopuszcza się stosowanie doustnej suplementacji witaminami i związkami mineralnymi.
Klinicznie istotne choroby oka (inne niż wysiękowa postać AMD), które w opinii badacza mogą wpływać na ocenę ostrości wzroku, toksyczności lub na wykonanie fotografii dna oka w oku badanym.
Krwotok zajmujący ponad 50% obszaru zmiany w oku badanym, zwłóknienie obejmujące dołek środkowy lub zajmujące ponad 25% całkowitego obszaru zmiany i (lub) występowanie okołodołkowego albo poddołkowego zaniku geograficznego.
Neowaskularyzacja naczyniówki z przyczyn innych niż AMD w oku badanym. Pacjenci z proliferacją siatkówkowo-naczyniówkową (RAP) lub idiopatyczną poliploidalną waskulopatią naczyniówkową (IPCV) nie są wykluczani z udziału w badaniu.
Niedostatecznie kontrolowana cukrzyca (określana jako HbA1c > 7,0%).
Występowanie jakiejkolwiek istotnej klinicznie choroby sercowo-naczyniowej, nerek lub wątroby, niedawno wykonana procedura chirurgiczna lub występowanie nowotworu, uniemożliwiające kwalifikację uczestnika do badania.
Podawanie steroidów układowych w ciągu 3 miesięcy przed badaniem przesiewowym.
Aktywne zakażenie układowe (uczestnicy mogą wziąć udział w ponownym badaniu przesiewowym po ustąpieniu zakażenia lub uzyskaniu pełnej odpowiedzi na leczenie).
Ciąża, upłynięcie mniej niż 3 miesięcy od zakończenia ciąży, planowanie zajście w ciążę lub karmienie piersią.
 
Prosimy o kontakt mailowy: klo@usk.wroc.pl w celu umówienia pierwszej wizyty.
 

OKULISTYKA OPARTA NA FAKTACH
 
Medycyna oparta na faktach (EBM, evidence-based medicine) to – w praktyce – sposób postępowania klinicznego oparty na umiejętnej ocenie i korzystaniu z badań naukowych. Można powiedzieć, że praca lekarza polega na podejmowaniu wielu decyzji dotyczących postępowania leczniczego w stosunkowo krótkim czasie. 
 
            

Artykuł

Nowoczesna chirurgia refrakcyjna

Modern refractive surgery

 

dr hab. n. med. Joanna WIERZBOWSKA

Klinika Okulistyczna Optegra

Dyrektor medyczny: dr n. med. Jolanta Oficjalska

 

 Streszczenie

 

Laserowa chirurgia refrakcyjna, wykorzystująca technologię lasera ekscymerowego i/lub femtosekundowego, jest chirurgią rogówki korygującą wady refrakcji poprzez zmianę jej krzywizny przedniej. Artykuł przedstawia charakterystykę technologii laserowych oraz przegląd obecnie stosowanych laserowych metod korekcji wad wzroku. Wymieniono nowe kierunki rozwoju chirurgii refrakcyjnej związane z wykorzystaniem implantów biologicznych. Opisano także krótko metody chirurgii refrakcyjnej wewnątrzgałkowej, obejmujące wszczepienie soczewki fakijnej i refrakcyjną wymianę soczewki.

 

Abstract

Laser refractive surgery, using excimer and/or femtosecond laser technology, is corneal surgery correcting refractive errors by changing the anterior corneal curvature. The article presents the characteristics of laser technologies and an overview of currently used laser methods of vision correction. New directions of corneal refractive surgery development related to the use of biological implants are also listed. Additionally, the methods of intraocular refractive surgery, including phakic lens implantation and refractive lens exchange, are briefly described.

Orzecznictwo okulistyczne Wydanie IV 2019 rok

Artykuł

Małgorzata Jarzębińska- Vecerova


XVI Wrocławskie Spotkania okulistyczne Praktycy - Praktykom 17-19 maj 2018
 
Przegląd Okulistyczny: Przygotowuje Pani w tym roku 16 konferencję pt. Wrocławskie Spotkania Okulistyczne. Jaka jest koncepcja tych konferencji i czy ewoluowała ona na przestrzeni tych lat? Dr n. med. Małgorzata Jarzębińska- Vecerova: Głównym założeniem naszej konferencji jest przekazywanie najnowszych informacji możliwie z każdej podspecjalizacji okulistycznej. Konferencja jest adresowana
 
Powiązane tagi:
 

» Konferencje

Numer bieżący | Opinie ekspertów | Archiwum kliniczne | Numery archiwalne | Ośrodki okulistyczne w Polsce | Redakcja | Prenumerata | Nowe książki okulistyczne | Konferencje okulistyczne | Książki okulistyczne | Czytelnia | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne | Temat miesiąca | Newsletter | RODO w służbie zdrowia | Regulamin publikacji artykułów